RODO

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie, na co wyraziliście Państwo zgodę, a od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych jest. : Barbarą Pietrzak prowadzącą działalności gospodarczą w Grodzisku Mazowieckim (05-827) przy ulicy Jordanowickiej 31, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z nadanym numerem NIP 7731310049, REGON 142470000,

Państwo mają prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.